Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11641
Title: Tomasza Węcławskiego "Uniwersum wczesnych chrześcijan" : uwagi krytyczne
Authors: Strzelczyk, Grzegorz
Keywords: Węcławski; Uniwersum wczesnych chrześcijan
Issue Date: 2009
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, T. 42, z. 1 (2009), s. 171-180
Abstract: Niniejszy tekst odnosi się nie tylko do wykładu „Uniwersum wczesnych chrześcijan” – równolegle z nim prof. Węcławski prowadził w Pracowni Pytań Granicznych inny cykl zajęć: „Kreacja a jakość życia. Twórczy duch indywiduum (wobec społeczności)”. Za uwzględnieniem treści w nim zawartych przemawia to, iż wiele wątków stosowanej przez Węcławskiego hermeneutyki przedstawionych jest tam o wiele czytelniej niż w „Uniwersum wczesnych chrześcijan”. A właśnie kwestie hermeneutyczne będą leżały w centrum niżej sformułowanej krytyki.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11641
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Strzelczyk_Tomasza_Weclawskiego_Uniwersum.pdf313,93 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons