Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11650
Title: Семантика возвышения в еврейской традиции и представления в русской ментальности (1)
Other Titles: Semantyka wyniesienia w tradycji żydowskiej i jego odzwierciedlenie w rosyjskiej mentalności (1)
Authors: Czerwiński, Piotr
Keywords: mentalność; tradycja; semantyka; Tora; model wyniesienia; mentality; tradition; semantics; Torah; the raising model
Issue Date: 2019
Citation: Iudaica Russica, Nr 1 (2019), s. 36-59
Abstract: Autor artykułu, opierając się na tekście Tory (księga Bereszit) wyłania i opisuje trzynaście stopni-etapów wyniesienia Józefa jako charakterystycznej i najpełniejszej formy judaistycznej tradycji mentalnej. Uzyskany w ten sposób model porównywany jest z przykładami, pochodzącymi zarówno z Proroków (Mardocheusz, Daniel), jak i z innych tekstów, w tym literackich, a także ze znanymi faktami historycznymi.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11650
DOI: 10.31261/IR.2019.02.03
ISSN: 2657-8352
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Czerwinski_Semantika.pdf573,24 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons