Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11713
Title: Dialog zbawcy: wstęp i tłumaczenie utworu z biblioteki z Nag Hammadi: (Nag Hammadi Codex III, 5)
Authors: Myszor, Wincenty
Keywords: Dialog Zbawcy; Nag Hammadi Codex; Przekład koptyjski
Issue Date: 2003
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 2003, z. 2, s. 490-503
Abstract: Dialog zbawcy (Dial) 1 jest piątym i ostatnim utworem spisanym w kodeksie III, na stronach 120–147. Jest to utwór, który nosi oryginalny tytuł odnotowany w rękopisie na początku i na końcu tekstu. Tekst zapisany w III kodeksie jest jedynym poświadczeniem istnienia tego utworu. Brak jakichkolwiek wzmianek czy bezpośrednich cytatów tego utworu w źródłach zewnętrznych. [fragm. tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11713
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Myszor_Dialog_zbawcy.pdf302,84 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons