Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11714
Title: "Egzegeza o duszy": wstęp, tłumaczenie i komentarz: Nag Hammadi II, 6
Authors: Myszor, Wincenty
Keywords: Egzegeza o duszy; Nag Hammadi Codex; Nowy Testament; Stary Testament
Issue Date: 2004
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 2004, z. 2, s. 179-190
Abstract: Gnostycki utwór z koptyjskiej biblioteki z Nag Hammadi, Egzegeza o duszy , w którym opowieść o losach duszy na świecie została zilustrowana przez cytaty biblijne Starego i Nowego Testamentu, ale także przez cytaty Odysei Homera, obejmuje tekst, który może zainteresować zarówno biblistów, jak i historyków literatury antycznej. Ze względu na cytaty zachowany w nagłówku i kolofonie tytuł mówi o wyjaśnianiu, egzegezie. [frag,m tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11714
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Myszor_Egzegeza_o_duszy.pdf305,88 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons