Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11715
Title: Eugnostos: wstęp, tłumaczenie z koptyjskiego, Nag Hammadi Code III, p. 70, 1- 90, 12
Authors: Myszor, Wincenty
Keywords: Eugnostos; Nag Hammadi Codex; Gnostycyzm
Issue Date: 2006
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 2006, z. 1, s. 44-52
Abstract: Przechowany w III kodeksie z Nag Hammadi (NHC III ,3) utwór o oryginalnym tytule Eugnostos do swoich na początku i Eugnostos w kolofonie został przetłumaczony z języka greckiego, podobnie jak inne utwory tej biblioteki. W V kodeksie (NHC V,1) zachowało się inne tłumaczenie tego utworu. Jest jednak w gorszym stanie od wersji z III kodeksu, w którym – z wyjątkiem brakujących stron 79 i 80 – utwór zachował się w całości. Wersja grecka nie jest poświadczona w żadnym rękopisie. [fragm. tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11715
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Myszor_Eugnostos.pdf781,92 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons