Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11716
Title: Ewangelia Marii Magdaleny : wstęp, przekład z koptyjskiego, komentarz
Authors: Myszor, Wincenty
Keywords: Ewangelia Marii Magdaleny; Papirus Berliński; Gnostycyzm
Issue Date: 2011
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 2011, z. 1, s. 207-220
Abstract: Najważniejszym tekstem gnostyckim poświadczającym znaczącą rolę Marii Magdaleny wśród gnostyków jest Ewangelia Marii, zachowana w koptyjskim tłumaczeniu z języka greckiego na Papirusie Berlińskim (BG 1, p.7,1-19,5) . Wzmianki o Marii Magdalenie znajdujemy w innych utworach gnostyckich oraz w pismach polemistów kościelnych. Maria Magdalena należy do kobiet najczęściej wymienianych w gnostyckich utworach. [fragm. tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11716
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Myszor_Ewangelia_Marii_Magdaleny.pdf482,06 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons