Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11724
Title: Afrahat "List synodalny" ("Demonstratio XIV. Exhortatoria". Patrologia Syriaca I, 573-726)
Authors: Uciecha, Andrzej
Keywords: Afrahat; Język syryjski; Prześladowania; Szapur II; Aphrahat; Syrian language; Persecution; Shapur II
Issue Date: 2013
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 2013, z. 1, s. 18-51
Abstract: List Synodalny, czyli 14 Mowa Afrahata, to oficjalne pismo skierowane do Kościoła w Seleucji- -Ktezyfoncie. Afrahat opisuje czasy prześladowań chrześcijan w Persji Szapura II . W Kościele perskim pojawiły się wtedy spory i walka o stanowiska wśród duchownych. Pasterze Kościoła wykorzystywali swoją pozycję, kolaborując z urzędnikami państwowymi. Postawa kleru budziła zgorszenie wśród wiernych. || Aphrahat’s Synodal Letter, or his fourteenth Demonstration, is an official letter addressed to the C hurch of Seleucia-Ctesiphon. Aphrahat describes the period of persecution which affected Christians in Persia under the rule of Shapur II . The Persian Church was shaken by arguments and struggles for power, Church leaders abused their position collaborating with state officials. The conduct of the clergy scandalized believers.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11724
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Uciecha_Afrahat_Listy_synodalny.pdf1,04 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons