Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11728
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorUciecha, Andrzej-
dc.date.accessioned2019-12-03T08:46:03Z-
dc.date.available2019-12-03T08:46:03Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationŚląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 2015, z. 2, s. 343-355pl_PL
dc.identifier.issn0137-3447-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/11728-
dc.description.abstractDziewięć Mów drugiego cyklu dzieła perskiego Mędrca rozpoczyna się od wykładu De circumcisione. Miały one być skierowane przeciw nauczaniu babilońskich Żydów. Naród Wybrany odszedł od prawdziwego Boga i stał się podobny do bezbożnych Amorytów oraz Sodomitów i Gomorytów. W kontekście antyjudaistycznej polemiki Afrahat opisuje istotę i znaczenie chrześcijańskiego obrzezania, którym jest chrzest jako znak wiary (signaculum fidei). W charakterystyczny sposób dla swojej skrypturystycznej argumentacji Pers podaje negatywne (Adam, Jeroboam, Manasses) i pozytywne (Abel, Henoch, Noe, Sem, Jafet, Abraham) przykłady znanych postaci biblijnych, w których życiu obrzezanie miało znaczenie względne, a jego wartość uzależniona była od wiary i przestrzegania nakazów Prawa. || Nine Demonstrations from the second series of the Persian sage’s works begin with a lecture De circumcisione, and they were to be directed against the Babylonian Jewish teachings. The C hosen People departed from true God and became similar to the godless Amorites, Sodomites and Gomorhites. In the context of anti-Judaic dispute Aphrahat describes the essence and meaning of Christian circumcision, which is baptism, as a sign of faith (signaculum fidei). In a manner characteristic of his scripturist argumentation, the Persian provides negative (Adam, Jeroboam, Manasses) as well as positive (Abel, Henoch, Noah, Shem, Japheth, Abraham) examples of those famous Biblical figures for whom circumcision had a relative meaning in their lives, and its value was dependent on faith and observance of the orders of Law.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectAfrahatpl_PL
dc.subjectSynowie przymierzapl_PL
dc.subjectJęzyk syryjskipl_PL
dc.subjectObrzezaniepl_PL
dc.subjectAphrahatpl_PL
dc.subjectSons of the covenantpl_PL
dc.subjectSyrian languagepl_PL
dc.subjectCircumcisionpl_PL
dc.titleAfrahat, O obrzezaniu (Demonstratio XI. De circumcisione. Patrologia Syriaca I, 467-504)pl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Uciecha_Afrahat_O_obrzezaniu.pdf907 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons