Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11731
Title: Afrahat "O poście (Demonstratio tertia. De ieiunio". Patrologia syriaca I, 97-136)
Authors: Uciecha, Andrzej
Keywords: Afrahat; Mowa o poście; Język syryjski
Issue Date: 2009
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 2009, z. 1, s. 85-96
Abstract: Autorem De ieiunio jest Afrahat, zwany Mędrcem Perskim (260/275-345). Mowa o poście stanowi trzecią w kolejności z jego dwudziestu trzech rozpraw teologiczno- moralnych. Bezpośrednim adresatem Mów Afrahata byli bnay qyōmō („synowie przymierza”), czyli asceci i dziewice tworzący przedmonastyczne struktury Kościoła Perskiego. Mędrzec Perski wyjaśniał ich ideały ascetyczne, ale zachęcał i zwykłych chrześcijan. Konstrukcja całego dzieła zbudowana została na rozważaniach na temat wiary, które stanowią punkt wyjścia wykładu. Cała ta budowla wiary wymaga spoiwa łączącego poszczególne elementy w całość, a jest nim miłość. Temu zagadnieniu poświęcona została druga Mowa. [fragm. tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11731
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Uciecha_Afrahat_O_poscie.pdf330,18 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons