Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11732
Title: Afrahat "O synach przymierza (Demonstratio sexta. De monachis". Patrologia Syriaca I, 240-312)
Authors: Uciecha, Andrzej
Keywords: Afrahat; Synowie przymierza; Asceza; Monastycyzm syryjski; Aphrahat; Ascesis; Syrian monasticism; Sons of the Covenant
Issue Date: 2011
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 2011, z. 1, s. 177-197
Abstract: Mowa O synach przymierza występuje w akrostychicznie uporządkowanym dziele Afrahata jako szósta po omówieniu zagadnień wiary, miłości, postu, modlitwy i wojen. W całym zbiorze swoich Demonstrationes Mędrzec perski zasadniczo zwracał się do „synów przymierza” (bənay qəāmā) 2, próbując odpowiedzieć na pytania zadane przez ich anonimowego przedstawiciela. Bənay qəāmā tworzyli społeczność wiernych, którą należałoby umieścić między stanem duchownych i świeckich.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11732
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Uciecha_Afrahat_O_synach_przymierza.pdf504,23 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons