Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11733
Title: Afrahat "O wierze" (Demonstratio prima. De fide. Patrologia syriaca I, 5-45)
Authors: Uciecha, Andrzej
Keywords: Afrahat; Synowie przymierza; Mowa o wierze; Język syryjski
Issue Date: 2004
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 2004, z. 2, s. 158-170
Abstract: Dzieło Afrahata liczy dwadzieścia trzy mowy. Całość, której struktura formalna skomponowana została według zasady akrostychu alfabetycznego, rozpoczyna się Mową o wierze. Mędrzec perski napisał ją w latach 336–337, podobnie jak dziewięć kolejnych mów, w których omówił problemy miłości, postu, modlitwy, wojen, „synów przymierza”, nawrócenia, zmartwychwstania umarłych, pokory i służby pasterskiej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11733
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Uciecha_Afrahat_O_wierze.pdf297,27 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons