Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11736
Title: "Caput nullitatis" w przypadku zaburzeń psychicznych w pracach Johna R. Keatinga
Authors: Ryguła, Piotr
Keywords: Choroby psychiczne; Małżeństwo kanoniczne; Zgoda małżeńska; John R. Keating
Issue Date: 2004
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 2004, z. 1, s. 139-152
Abstract: Obowiązujący Kodeks prawa kanonicznego (KPK) z 1983 r. wszystkie kwestie dotyczące wpływu zaburzeń psychicznych na ważność małżeństwa stara się ogarnąć tekstem jednego kanonu 1095. Rozpoczynając ów kanon, prawodawca posługuje się wyrażeniem: „niezdolni do zawarcia małżeństwa są ci, którzy [...]”; sformułowaniem bardziej typowym dla przeszkody niż dla wady zgody. Umieszczenie tego kanonu w rozdziale „De consensu matrimoniali” nie pozostawia jednakże wątpliwości co do intencji prawodawcy zakwalifikowania całego zagadnienia wpływu wspomnianych zaburzeń na ważność związku do kategorii wady zgody małżeńskiej. [fragm. tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11736
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rygula_Caput_nullitatis_w_przypadku_zaburzen_psychicznych.pdf326,74 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons