Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11757
Title: Cierpienie duchowe Mesjasza w Ewangelii świętego Jana
Authors: Urbanek, Beata
Keywords: Mesjasz; Ewangelia św. Jana; Cierpienie
Issue Date: 2007
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 2007, z. 2, s. 277-284
Abstract: Celem, który przyświecał Janowi podczas komponowania dzieła swojego życia, było, jak to sam określa w epilogu (20,31), doprowadzenie czytelnika do otrzymania daru życia wiecznego, co można osiągnąć przez wiarę w Jezusa – Mesjasza i Syna Bożego. Oba wymienione tytuły są istotne w Janowej chrystologii. Ze względu na temat niniejszej pracy zostanie teraz pokrótce omówiony tylko pierwszy z wymienionych terminów. Występuje on w księdze siedemnaście razy (najczęściej spośród ewangelistów), przy czym ponadto jedynie w tej księdze Nowego Testamentu dwa razy użyta jest grecka transkrypcja słowa hebrajskiego „Mesjasz”. [fragm. tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11757
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Urbanek_Cierpienie_duchowe_mesjasza_w_ewangelii_swietego_jana.pdf438,05 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons