Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11765
Title: "Cura pastoralis" w świetle "Novo millennio ineunte": kontekst Roku Eucharystii
Authors: Biela, Bogdan
Keywords: Cura Pastoralis; Jan Paweł II; Modlitwa; Świętość; Eucharystia; Pojednanie; Łaska
Issue Date: 2005
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 2005, z. 1, s. 63-80
Abstract: W liście apostolskim, wydanym z okazji zakończenia Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 Novo millennio ineunte (NMI), Jan Paweł II pokazuje nam konkretne elementy cura pastoralis dla Kościoła na początku trzeciego tysiąclecia. Składa się ona z siedmiu słów – priorytetów: świętość, modlitwa, niedzielna Eucharystia, sakrament pojednania, pierwszeństwo łaski, słuchanie słowa Bożego, głoszenie słowa Bożego (NMI 30–40). [fragm. tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11765
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Biela_Cura_pastoralis_w_swietle_novo_millennio_ineunte.pdf440,86 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons