Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11770
Title: Dar księdza prof. dr. hab. Wincentego Myszora dla Biblioteki Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Authors: Muc, Agata
Keywords: Wincenty Myszor; Biblioteka Teologiczna; Uniwersytet Śląski
Issue Date: 2013
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 2013, z. 1, s. 208-215
Abstract: Przykładem cennej kolekcji systematycznie przekazywanej Bibliotece Teologicznej jest księgozbiór księdza profesora doktora habilitowanego Wincentego Myszora, pierwszego dziekana i organizatora Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Zakres tematyczny ofiarowanych tytułów doskonale pokazuje zainteresowania oraz pole badawcze księdza dziekana. Przybliżając sylwetkę darczyńcy, pełnione funkcje oraz działalność naukowo-dydaktyczną, możemy zaobserwować kształt oraz charakter tworzonej przez lata kolekcji.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11770
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Muc_Dar_Ksiedza_prof_dr_hab_Wincentego_Myszora_dla_Biblioteki_Teologicznej.pdf868,09 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons