Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11774
Title: Jakość kultury i jakość życia. Społeczne i edukacyjne uwarunkowania adaptacji do zmian
Authors: Suchodolska, Jolanta
Keywords: jakość rozwoju; kształtowanie podmiotowości; jakość życia
Issue Date: 2013
Publisher: Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek
Citation: T. Lewowicki, A. Szczurek-Boruta, B. Grabowska (red.), "Kultura w edukacji międzykulturowej : konteksty teoretyczne i społeczno-polityczne" (S. 110-126). Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Series/Report no.: Edukacja Międzykulturowa;
Abstract: Będąca przedmiotem tego opracowania jakość życia – jako kategoria niezwykle dynamiczna – nabiera w ostatnich latach szczególnego znaczenia, w szczególności dlatego, że zmieniają się jej społeczne wyznaczniki. Stan ten generuje nowe parametry opisu jakości życia, wskazując, że – zgodnie w trójwymiarową koncepcją ludzkiego rozwoju – poziom zaspokojenia potrzeb w sferze psychofizycznej, kulturowej i psychospołecznej (interaktywnej) zależny jest od jakości kultury w środowisku życia. Jeśli kultura (i środowisko) pozwala człowiekowi rozwijać się, sprzyja kształtowaniu się jego podmiotowości i podniesieniu odczuwanej jakości życia. Kwestiom tym poświęcone jest niniejsze opracowanie. Quality of culture and quality of life. Social and educational conditions of adaptation to changes The issue of the quality of life – as an exceptionally dynamic category – has gained particular significance in recent years, mainly due to changes of its social determinants. This state generates new parameters of the description the quality of life. What is indicated in accordance with the three-dimensional concept of human development is that the level of fulfilling needs in the psychophysical, cultural and psycho-social (interactive) sphere depends on the quality of culture in the environment. If the culture (environment) allows the person to develop, it facilitates shaping this person’s orientation towards the self and increases the perceptible quality of life. These issues are explored in the presented study.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11774
ISBN: 978-83-7780-790-3
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Suchodolska_Jakosc_kultury_i_jakosc zycia.pdf431,09 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.