Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1180
Tytuł: Sic et non... czyli problem "bałwochwalstwa polityki" w myśli Leszka Kołakowskiego
Autor: Turoń-Kowalska, Agnieszka
Słowa kluczowe: Leszek Kołakowski; kryzys kultury europejskiej
Data wydania: 2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Folia Philosophica, T. 33 (2015), s. 311-334
Abstrakt: The term “idolatry of politics” occurs in Leszek Kołakowski’s deliberations when individuals turn their political engagement into moral rules, that is, they create their gods ad hoc for their individual aims in politics. The thinker sees the reasons for the crisis of European culture and civilization in the intellectual legacy of the Enlightenment, and with it, the need for the beginning of the “idolatry of politics”. The first reason is the abandonment of the “absolute values” in the post-modern times, which has led to relativism in culture. The second issue is the distinction between the collective and personal problems of human nature and, consequently, the problem of responsibility for one’s actions. The third area which exerts destructive influence on civilization is the erosion of historical consciousness. In Kołakowski’s works, a cure for the “idolatry of politics” may be found in his conception of “philosophy of a jester” and “inconsistent inconsistency”.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1180
ISSN: 1231-0913
2353-9445
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Turon-Kowalska_Sic_et_non_czyli.pdf326,53 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons