Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11801
Title: Gramatyczne wykładniki honoryfikatywności w języku japońskim epoki Heian - analiza na podstawie fragmentu "Genji Monogatari"
Authors: Olszewski, Krzysztof
Keywords: Japanese language; Heian; honoryfics
Issue Date: 1998
Publisher: Uniwersytet Warszawski
Citation: Japonica, nr 9 (1998), s. 131-142
Abstract: Celem artykułu była próba przedstawienia ogólnego zarysu modelu funkcjonowania kategorii honoryfikatywności w japońskim tekście literackim z okresu Heian. Przedstawione zostały sposoby traktowania honoryfikatywności w językoznawstwie japońskim, a następnie - wychodząc od pragmatycznego modelu omawianej kategorii - autor starał się zaanalizować wykładniki gramatyczne keigo, które pojawiły się w badanym materiale - księdze "Hotaru" z "Opowieści o księciu Genji". Przeprowadzona analiza pokazała, że w honoryfikatywności starojapońskiej zdecydowanie dominowała warstwa wywyższająca (sonkeigo), natomiast prawie w ogóle nie pojawiała się honoryfikatywność uprzejma, skierowana na odbiorcę komunikatu (teineigo) - choć gramatyki klasycznego języka japońskiego stwierdzają, iż teineigo było już żywą subkategorią w okresie Heian.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11801
ISSN: 1232-5538
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Olszewski_Gramatyczne_wykladniki_honoryfikatywnosci.pdf911,81 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons