Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11826
Title: Ki no Tsurayuki, „Kanajo”, czyli przedmowa do „Kokinshū” (tłum. i red.)
Authors: Olszewski, Krzysztof
Keywords: Ki no Tsurayuki; kanajo
Issue Date: 2000
Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Citation: Japonica, Nr 13 (2000), s. 159-175
Abstract: Polskie tłumaczenie pierwszej poetyki normatywnej japońskiego gatunku poezji waka - traktatu "Kanajo" autorstwa Ki no Tsurayukiego.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11826
ISSN: 1232-5538
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Olszewski_Kanajo_przedmowa_do_Kokinshu.pdf1,2 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons