Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11844
Title: Historia et philosophia. Ante et post Hegelium. Festschrift f¨ur Prof. Dr. Karol Bal zum 70. Geburtstag - recenzja
Authors: Noras, Andrzej J.
Keywords: Karol Bal; filozofia niemiecka
Issue Date: 2009
Citation: Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, T. 21 (2009), s. 207-209
Abstract: Recenzja Księgi Jubileuszowej dedykowanej Profesorowi Karolowi Balowi, Historia et philosophia. Ante et post Hegelium.Festschrift f¨ur Prof. Dr. Karol Bal zum 70. Geburtstag.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11844
ISSN: 0860-4487
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Noras_Historia_et_philosophia_recenzja.pdf230,35 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons