Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11867
Title: ソ系とア系の文脈指示詞の導入について
Other Titles: Uwagi odnośnie metodyki nauczania kataforycznej funkcji zaimków wskazujących na so- i a-
Authors: Olszewski, Krzysztof
Keywords: Japanese language; demonstrative pronouns
Issue Date: 2004
Publisher: Budapest : Japan Foundation
Citation: Bulletin of the 2nd Workshop on Japanese Language Education in Central and Eastern Europe (2004), s. 1-6
Abstract: 本実践報告では、中級レベルの学生を対象に行った文脈指示詞(特に、ソ系とア系)の導入の試みを報告してその用法に関していくつかの提案も述べる。 ヨーロッパ諸言語の母語話者にとっては、日本語の文脈指示詞という文法項目の中で多分一番誤りが多いのはソ系の使い分けだと思われる。 日本語の文脈指示詞ア系とソ系との違いはポーランド人の日本語学習者にとって分かりにくいから、導入の時生教材を使用し、共通経験の有無という概念を学生達に理解できるように教えることである。 学習者の母語には存在しない文法範疇は母語の対応的な表現との比較によって説明するともっと深い理解が得られるということを本実践報告では証明したと思う。 Niniejsze sprawozdanie dotyczy badania wdrażania japońskich zaimków kataforycznych na -a i -so w grupie polskich studentów filologii japońskiej. Japońskie zaimki kataforyczne stanowią niemałą trudność dla natywnych użytkowników języków europejskich, w obrębie zaś tego zagadnienia gramatycznego uczący się japońskiego mają szczególne problemy z rozróżnieniem użycia zaimków na -a i -so.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11867
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Olszewski_Uwagi_odnosnie_metodyki_nauczania_kataforycznej_funkcji_zaimkow_wskazujacych.pdf1,17 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons