Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11884
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSzewczyk, Leszek-
dc.date.accessioned2019-12-18T09:15:15Z-
dc.date.available2019-12-18T09:15:15Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationŚląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 2014, z. 2, s. 435-444pl_PL
dc.identifier.issn0137-3447-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/11884-
dc.description.abstractW czasie działalności dydaktycznej księdza Władysława Basisty w latach 1960–2001 śląskie seminarium opuściło i święcenia kapłańskie przyjęło 1258 księży (63,3% wszystkich wyświęconych kapłanów, absolwentów Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego od momentu jego powstania do czerwca 2004 roku). Do tego trzeba dodać absolwentów Wyższego Seminarium Duchownego Ojców Franciszkanów w Panewnikach, gdzie również był wykładowcą homiletyki i fonetyki pastoralnej. Trudno więc przeceniać wkład, jaki wniósł ksiądz Basista w kaznodziejstwo w diecezji katowickiej. W czasie swoich zajęć, odwołując się do najnowszej literatury homiletycznej (zwłaszcza niemieckojęzycznej), wprowadzał studentów w najnowsze osiągnięcia tej dyscypliny. Odwoływał się do bogactwa myśli II Soboru Watykańskiego i orzeczeń I Synodu Diecezji Katowickiej. Nie obniżając wartości treści przekazu kaznodziejskiego, szczególny nacisk kładł na jego stronę formalną. Liczne grono kapłanów zawdzięcza księdzu Basiście dobrze impostowany, naturalny głos i wypracowany tor oddechowy. Poruszając ważne zagadnienie posługi kapłańskiej, jakim jest przepowiadanie słowa Bożego, czynił to z ogromnym poczuciem humoru, a wiele jego wyrażeń przeszło już do historii archidiecezji 42. Z całą pewnością archidiecezja katowicka winna ogromną wdzięczność temu wyrazistemu i zasłużonemu wychowawcy, homilecie i logopedzie[..]pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectWładysław Basistapl_PL
dc.subjectWyższe Śląskie Seminarium Duchownepl_PL
dc.subjecthomiletapl_PL
dc.titleKsiądz Władysław Basista jako wychowawca, homileta i logopedapl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.relation.journalŚląskie Studia Historyczno-Teologicznepl_PL
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szewczyk_Ksiadz_Wladyslaw_Basista.pdf864,33 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons