Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11908
Title: Koptyjska "żona" Jezusa
Authors: Myszor, Wincenty
Keywords: X Kongres Koptologiczny; Karen King
Issue Date: 2013
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 2013, z. 1, s. 168-172
Abstract: Na X Kongresie Koptologicznym w Rzymie (18 września 2012 roku) w Institutum Patristicum Augustinianum koptolog z Uniwersytetu Harvarda z USA , profesor Karen King, przedstawiła raport z odkrycia nowego rękopisu koptyjskiego, fragmentu, który – ze względu na sensacyjne słowa włożone w usta Jezusa: „Moja żona” – zatytułowała The Gospel of Jesus’s Wife. A new Coptic Gospel Papyrus 1. Możemy pozostać przy tym wyrażeniu, tym bardziej iż inne teksty „ewangeliczne” przyciągają odbiorców, nawet takich, którzy nie znają ewangelii Nowego Testamentu. Uwagę czytelników przykuwają opinie powielane w europejskiej prasie, w stylu zbliżonym do frazy: badaczka z Harwardu odkryła wzmiankę, że Jezus był żonaty. Nie trzeba tu zaznaczać, że prasa już nie podała, czego dotyczył ów X Kongres Koptologiczny, co to jest język koptyjski, czym są apokryfy i tak dalej; pochwaliła natomiast badaczkę za odwagę, że podjęła taki temat i wygłosiła referat w miejscu oddalonym kilka kroków od Watykanu, w instytucie naukowym podległym Stolicy Apostolskiej 2.[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11908
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Myszor_Koptyjska_zona_Jezusa.pdf834,54 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons