Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11909
Title: Ks. dr Martin Gritz i jego biblioteka
Authors: Myszor, Wincenty
Keywords: Martin Gritz; Biblioteka Teologiczna Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego
Issue Date: 2003
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 2003, z. 1, s. 258-259
Abstract: Dnia 21 VI 2002 r. zmarł w Monachium ks. dr Martin Gritz. Jego biblioteka decyzją rodziny, a przede wszystkim staraniem ks. prof. Hansa-Jürgena Brandta z Akademii Bundeswehry w Monachium w sierpniu 2002 r. została przekazana Bibliotece Teologicznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Kim był Martin Gritz i jaką wartość przedstawia jego biblioteka?[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11909
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Myszor_Ks_dr_Martin_Gritz_i_jego_biblioteka.pdf217,11 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons