Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11913
Title: Ks. prof. dr hab. Jerzy Cuda - teolog objawionej antropologii
Authors: Zieliński, Sławomir
Keywords: Jerzey Cuda; teologia fundamentalna
Issue Date: 2011
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 2011, z. 2, s. 321-332
Abstract: Od drugiej połowy lat siedemdziesiątych XX stulecia teologia fundamentalna w posoborowym i współczesnym rozumieniu uprawiana na górnośląskiej ziemi kojarzona jest zdecydowanie z nazwiskiem ks. prof. UŚ dr. hab. Jerzego Cudy. Z okazji 70. rocznicy urodzin oraz ponad 30-letniej pracy naukowo-dydaktycznej w środowisku katowickim, Pracownicy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego oraz polscy Teologowie fundamentalni, swoimi naukowymi tekstami składają wyraz pamięci, szacunku i wdzięczności dla znanego i cenionego teologa fundamentalnego[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11913
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zielinski_Ks_prof_dr_hab_Jerzy_Cuda.pdf847,35 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons