Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11917
Title: Nowa wizja zarządzania Kościołem - recenzja
Authors: Kempa, Jacek
Keywords: Damian Wąsek; Nowa wizja zarządzania Kościołem
Issue Date: 2015
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 2015, nr 2, s. 509-514
Abstract: Ks. Damian Wąsek podjął w swej monografii teologiczne wyzwanie wobec problemu, który kojarzony jest z codzienną praktyką życia Kościoła, a tym samym łatwo wzbudza zainteresowanie, wyzwalając przy tym niemałe emocje. Taka jest natura problemu władzy w ogólności. Gdy jednak trafia on na grunt dyskusji o władzy w Kościele i spotyka się z Jezusowym żądaniem, by władza była służbą, a z drugiej strony przywołane zostaną religijne motywy posłuszeństwa w Kościele – by wspomnieć tylko najbardziej wyraźne elementy specyficzne – to problem staje się tym gorętszy. Autor książki stawia przed sobą zatem zadanie, którego wartość intelektualna musi zmierzyć się z barierami emocjonalnie ugruntowanych uproszczeń[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11917
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kempa_Nowa_wizja_zarzadzania_Kosciolem_recenzja.pdf899,55 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons