Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11972
Title: Wywiady w formie komiksu, czyli o modyfikacjach gatunkowych na tle procesów konwergencji
Authors: Ślawska, Magdalena
Keywords: kultura konwergencji; komiks; wywiady; modyfikacje gatunkowe
Issue Date: 2012
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Citation: Z. Oniszczuk, M. Wielopolska-Szymura (red.), Konwergencja mediów masowych i jej skutki dla współczesnego dziennikarstwa. T. 1" (S. 399-408). Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: "Konwergencję mediów za Henrym Jenkinsem traktuję jako przepływ treści (dodając także: przepływ stylów i gatunków) pomiędzy różnymi platformami medialnymi, współpracę różnych przemysłów medialnych oraz migracyjne zachowania odbiorców mediów, którzy dotrą niemal wszędzie, poszukując takiej rozrywki, na jaką mają ochotę. Za badaczem przyjmuję również, że konwergencja nie zależy od jakiegokolwiek specyficznego mechanizmu przekazu. Konwergencja wiąże się raczej ze zmianą paradygmatu – odejściem od treści związanych z konkretnym medium w kierunku treści przepływających pomiędzy różnymi kanałami medialnymi (…). Na konwergencję mediów spojrzę z perspektywy genologicznej, analizując dwa cykle wywiadów prezentowanych na łamach prasy (a mianowicie w „Dużym Formacie” – dodatku „Gazety Wyborczej” i w miesięczniku „Pani”). Choć należy podkreślić, że konwergencja jest najczęściej przypisywana obszarowi nowych mediów, jest to termin oznaczający postępujące wzajemne powiązanie i przenikanie się sieci telekomunikacyjnych, audiowizualnych i informatycznych. Podstawą, punktem wyjścia dla tych procesów jest technologia cyfrowa, wdrażana przez wyżej wymienione sektory, a konsekwencją stopniowe zacieranie się różnic między nimi. Konwergencja podkreśla zacieranie się granic między poszczególnymi formami przekazu wykorzystywanymi w mediach." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11972
ISBN: 978-83-61975-84-7
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Slawska_Wywiady_w_formie_komiksu_czyli_o_modyfikacjach_gatunkowych.pdf1,98 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons