Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11973
Title: Mad, Bad and Sad Women : kobieca polityka konspiracyjna w feministycznych interpretacjach Antygony Sofoklesa
Authors: Szopa, Katarzyna
Keywords: Antygona; polityka feministyczna; żałoba; sprawczość; plotka
Issue Date: 2020
Citation: Avant, Vol. 11, no. 3 (2020), s. 1-20
Abstract: Niniejszy artykuł podejmuje wątki feministycznej sprawczości bohaterek Antygony Sofo-klesa i dotyczy alternatywnych sposobów politycznej artykulacji. Odwołując się do fran-cuskich interpretatorek tragedii, Luce Irigaray, Nicole Loraux, a także do Bonie Honig, staram się ukazać Antygonę, Ismenę i Eurydykę jako postaci zaangażowane w tworzenie „polityki kobiecej”. Taka perspektywa każe odejść od liberalnej narracji feministycznej, skupiającej się wyłącznie na działaniu jednostki, w tym przypadku Antygony, i kieruje uwagę ku konspiracyjnej działalności sióstr, takiej jak plotka i łamanie zakazu publicz-nego okazywania żałoby. Działalność bohaterek jest wyrazem sprzeciwu wobec biopoli-tycznej maszyny polis, dążącej do wyabstrahowania życia z jego wymiaru jednostkowego celem ukształtowania bezimiennej wspólnoty. Stawką ich politycznej walki jest troska o życie w jego nieredukowalnym i jednostkowym wymiarze.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11973
DOI: 10.26913/avant.2020.03.09
ISSN: 2082-6710
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szopa_Mad_Bad_and_Sad_Women.pdf725,65 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons