Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12021
Title: Karst springs of Albania and their management
Authors: Eftimi, Romeo
Andreychouk, Viacheslav
Szczypek, Tadeusz
Puchejda, Wojciech
Keywords: morfologia krasu; źródła krasowe; jakość wód krasowych; wykorzystanie wód krasowych; Albania
Issue Date: 2019
Citation: ”Acta Geographica Silesiana” T. 13, Nr 2 (2019), s. 39-56
Abstract: Albania jest położona w zachodniej części Półwyspu Bałkańskiego, na wschodnim wybrzeżu Morza Adriatyckiego i Jońskiego. Krajobrazy krasowe zajmują 24% powierzchni kraju. Odnawialne zasoby ogólne wód krasowych stanowią 80% wszystkich zasobów wód podziemnych Albanii. Około 70–80% ludności miast, łącznie ze stolicą Tiraną, oraz inne ważne miasta takie jak: Korcza, Pogradec, Berat, Vlora i Girokastra są zaopatrywane w wody krasowe. Znaczna ilość wód krasowych jest także wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej. Masowe wykorzystanie wód krasowych Albanii związane jest z ich szerokim rozprzestrzenieniem oraz bardzo dobrą jakością, jak również dominowaniem niedrogich grawitacyjnych systemów zaopatrzenia i względnie prostym magazynowaniem. Zrównoważone wykorzystanie zasobów wód krasowych jest utrudnione ze względu na wysokie zróżnicowanie wodo-nośców krasowych w zakresie ich przepuszczalności hydraulicznej, prędkości ruchu wód, sposobów i wielkości zasilania oraz podatności na oddziaływanie człowieka.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12021
ISSN: 1897–5100
Appears in Collections:Artykuły (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szczypek_Karst_springs_of_Albania_and_their_management.pdf3,1 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons