Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12062
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBieńkowska, Izabela-
dc.contributor.authorKitlińska-Król, Małgorzata-
dc.date.accessioned2020-01-18T17:19:41Z-
dc.date.available2020-01-18T17:19:41Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citation"Podstawy Edukacji" T. 9 (2016), s. 153-162pl_PL
dc.identifier.issn2081-2264-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/12062-
dc.description.abstractSzybki postęp, jaki pojawił się w XX wieku, przyniósł nie tylko intensywny rozwój gospodarczy i społeczny, ale także liczne zagrożenia, z silnym potencjałem traumatogennym, wywierającym wpływ nie tylko na społeczeństwo, ale także na każdego człowieka z osobna, m.in.: wysokie bezrobocie, zróżnicowanie społeczne, degradację środowiska, destabilizację systemów, relatywizację i deprecjację wartości itd. Pojawiła się konieczność szerszej debaty nad przyszłością ludzkości i dziedzictwem, jakie pozostawiamy przyszłym pokoleniom. Zmiana społeczna, którą obserwujemy, w rzeczywistości dotyczy także przeobrażeń zachodzących w naszych rodzinach i w systemie edukacji. Konieczne jest nowe spojrzenie na całokształt edukacji, kształcenie człowieka otwartego, świadomego, krytycznego, ale i twórczego, dla którego dobro drugiego człowieka, szacunek do tego, co mamy wokół, jest kwestią priorytetową. Takie kształcenie wpisuje się w koncepcję zrównoważonego rozwoju. W artykule podejmujemy próbę zbadania opinii nauczycieli na temat zrównoważonego rozwoju. Zdajemy sobie sprawę, że grupa jest niewielka, niemniej mamy nadzieję, że będzie przyczynkiem do dalszych eksploracji badawczych na ten temat.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/*
dc.subjectEdukacjapl_PL
dc.subjectZrównoważony rozwójpl_PL
dc.subjectNauczycielpl_PL
dc.titleEdukacja dla zrównoważonego rozwoju (EZR) w opinii nauczycieli klas 1-3pl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.identifier.doi10.16926/pe.2016.09.09-
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bieńkowska_Edukacja_dla_zrownowazonego_rozwoju.pdf422,07 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons