Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12093
Title: Przywiązanie i osamotnienie w bliskich relacjach
Authors: Kornaszewska-Polak, Monika
Keywords: Przywiązanie w dzieciństwie i dorosłości; Pozabezpieczne style przywiązania
Issue Date: 2015
Citation: "Roczniki Pedagogiczne" T. 7, nr 3 (2015), s. 25-43
Abstract: Bliskie relacje interpersonalne we współczesnym świecie podlegają wyjątkowemu procesowi przemian kulturowych oraz wpływowi nowych wartości. Czynniki globalne narzucają wybory w obrębie stylu życia, autonomizują jednostki oraz separują od relacji międzyludzkich i naturalnych wspólnot (Szlendak, 2010). Więzi między kobietami i mężczyznami stają się krótkotrwałe, kruche i podatne na rozpad, a dodatkowo ulegają uelastycznieniu. Wzrasta tendencja do tworzenia więzi różnego typu, odpowiadającego aktualnym zapotrzebowaniom jednostki. Są nimi alternatywne formy małżeństwa, jak chociażby: kohabitacja, związki osób tej samej płci, krótkotrwałe związki singli. Rośnie także liczba samotnych rodziców (zwłaszcza matek) ponownie zawieranych związków czy związków na odległość (Slany, 2002; Kaufmann, 2003). Społeczne przekonania dotyczące trwałości rodziny - lojalności wobec niej, wzajemnego wsparcia - ulegają osłabieniu na rzecz dobra jednostki, jej samorealizacji i szczęścia. Familiocentryzm jako wartość kulturowa został odsunięty na rzecz kultury jednostki. W efekcie coraz trudniej jest znaleźć w bliskich relacjach ciepło, akceptację, czas dla siebie, natomiast coraz częściej doświadczane jest osamotnienie, narastające jako ogólny proces rządzący stosunkami społecznymi.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12093
DOI: 10.18290/rped.2015.7(43).3-2
ISSN: 2080-850X
2544-5243
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kornaszewska-Polak_Przywiazanie_i_osamotnienie.pdf359,48 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons