Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12095
Title: Prawda w Ewangeliach : znaczenie szczegółów narracji dla badań historycznych i literackich
Other Titles: The Truth in the Gospels. The Significance of the Details of the Narration for the Historical and Literary Studies
Authors: Malina, Artur
Keywords: Prawda Pisma Świętego; Ewangelie synoptyczne
Issue Date: 2017
Citation: "The Biblical Annals" 2017, nr 3, s. 347-358
Abstract: Najnowszy dokument Papieskiej Komisji Biblijnej, zatytułowany Inspiracja i prawda Pisma Świętego, przestrzega przed nadmiernie uproszczonym ekwipunkiem wartościowość między każdym elementem narracyjnym tekstu Ewangelii a szczegółami wydarzenia z życia i posługi Jezusa. Niniejsze badanie analizuje niektóre z nich elementy w ramach fragmentów Markana, argumentując, że należy je zabrać uwzględniane nie tylko w literackim podejściu do Ewangelii, ale także w historycznych także. W przeciwnym razie zrekonstruowany historycznie obraz Jezusa kontrastuje z Jego obraz w Ewangeliach.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12095
ISSN: 2083–2222
2451-2168
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Malina_Prawda_w_Ewangeliach.pdf507,77 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons