Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12135
Title: Miejsca i nie-miejsca w perspektywie badań nad przestrzeniami publicznymi polskich miast
Authors: Bierwiaczonek, Krzysztof
Keywords: Miejsce; Nie-miejsce; Przestrzeń publiczna
Issue Date: 2018
Citation: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, Nr 64 (2018), s. 55-70
Abstract: W artykule zaprezentowane są wybrane wyniki autorskich i współautorskich badań nad przestrzeniami publicznymi polskich miast. Uwaga skoncentrowana zostanie na tych przestrzeniach miejskich, które nabywają status miejsca. Taka sytuacja, jak wskazują wyniki badań, dotyczy szczególnie centralnych i historycznych przestrzeni miejskich oraz atrakcyjnych terenów rekreacyjnych. W warstwie teoretycznej w artykule znajdą się odwołania zarówno do teorii miejskiej przestrzeni publicznej, jak i klasycznych (Tuan, Libura) oraz współczesnych (Massey, Castello) ujęć teorii miejsca. W tych ostatnich zwraca się uwagę na dynamikę, negocjacyjność, a czasem konfliktowość procesów tworzących miejsce. Nie pomija się także komercyjnego i konsumpcyjnego charakteru miejsca. Taka interpretacja powoduje, że typowe nie-miejsca (Augé), np. centra handlowe, mogą dla niektórych mieszkańców współczesnych miast stawać się miejscami.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12135
DOI: 10.18778/0208-600X.64.04
ISSN: 0208-600X
2353-4850
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bierwiaczonek_Miejsca_i_nie-miejsca_w_perspektywie_badan_nad_przestrzeniami.pdf527,34 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons