Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12143
Title: Przestrzeń społeczna mieszkańców miasta Czerwionka-Leszczyny : na przykładzie rewitalizowanego osiedla patronackiego "Familoki”
Authors: Szymik, Eugeniusz
Uherek, Marian
Keywords: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny; Osiedle „Familoki”
Issue Date: 2018
Citation: "Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" Nr 216 (2018), s. 79-102
Abstract: Artykuł przybliża czytelnikowi zagadnienie dotyczące kształtowania przestrzeni społecznej mieszkańców miasta Czerwionka-Leszczyny, w związku z prowadzoną rewitalizacją. Część teoretyczna dokonuje charakterystyki Gminy i Miasta Czerwionka--Leszczyny, zapoznaje m.in. z historią, strukturą społeczną mieszkańców jednej z jego dzielnic – osiedla „Familoki” oraz prezentuje projekt rewitalizacji patronackiego osiedla robotniczego jako skutecznego instrumentu przekształcania przestrzeni publicznej. Część praktyczna prezentuje opis zachowań społecznych mieszkańców osiedla „Familoki”. Badania uwzględniają oczekiwania mieszkańców w różnych przedziałach wiekowych (inne są potrzeby młodzieży, osób w wieku średnim, a inne – ludzi starszych). Wnioski sformułowane zostały na podstawie badania metodą sondażu diagnostycznego, z wykorzystaniem techniki ankiety.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12143
ISSN: 2083-8611
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szymik_Przestrzen_spoleczna_mieszkancow_miasta_ Czerwionka-Leszczyny.pdf4,11 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons