Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1218
Tytuł: Przedsiębiorcy a zaufanie
Autor: Trembaczowski, Łukasz
Słowa kluczowe: sociological theory of trust; interpersonal trust; positional trust; procedural trust; procedural trust; institutional trust; system trust; entrepreneurs; socjologiczna teoria zaufania; zaufanie interpersonalne; zaufanie instytucjonalne; zaufanie systemowe; przedsiębiorcy
Data wydania: 2010
Źródło: Górnośląskie Studia Socjologiczne, Nr 1 (2010), s. 192-206
Abstrakt: The article presents research results of the study of entrepreneur’s trust objects. Within studied sample, entrepreneurs indicated extraordinarily high levels of general trust. The theoretical framework of the study was based on Piotr Sztopka’s sociological theory of trust. In relation to thit theory, further, more specified research questions were formulated, concerning different types of trust, mainly: interpersonal trust, positional trust, procedural trust, institutional trust, system trust. The research was conducted in Poland utilizing standardized sociological interviews as a research method on a sample of 249 randomly selected participants in the 2008.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1218
ISSN: 0072-5013
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Trembaczowski_Przedsiebiorcy_a_zaufanie.pdf677,95 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons