Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1219
Tytuł: Struktura rodziny górnośląskiej z perspektywy badań socjologicznych
Autor: Budzyńska, Ewa
Słowa kluczowe: family; structure; researches; functions; rodzina; struktura rodziny; funkcje rodziny; badania nad rodziną
Data wydania: 2010
Źródło: Górnośląskie Studia Socjologiczne, Nr 1 (2010), s. 209-225
Abstrakt: Family as a fundamental element of social structure is under the influence of incessant changes. Sociological researches on the Silesian family done from the 1960s to date show dynamics of these changes respecting family structure and organization. Recent Silesian family is modified extended family, based on legally accepted marriage with few children, egalitarian, accepting work of married women, educating its children in accordance with more liberal model.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1219
ISSN: 0072-5013
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Budzynska_Struktura_rodziny_gornoslaskiej_z_perspektywy_badan_socjologicznych.pdf590,14 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons