Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12253
Title: "Arton": baza cytowań polskiej literatury humanistycznej: stan prac nad bazą
Authors: Waga, Małgorzata
Drabek, Aneta
Keywords: Arton Polska Literatura Humanistyczna; Cytowania; Baza danych
Issue Date: 2002
Citation: Zagadnienia Naukoznawstwa, 2002, z. 1/2, s. 147-151
Abstract: W 1998 r. powstała na Uniwersytecie Śląskim inicjatywa stworzenia bazy danych z indeksem cytowań pod nazwą„Polska Literatura Humanistyczna” . Za podstawę do wprowadzania danych przyjęto wykaz 26 polskich czasopism humanistycznych ustalonych przez Zespół Nauk Humanistycznych KBN dla celów oceny jednostek naukowych. W 2000 r. powstało konsorcjum 7 uniwersytetów (Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Uniwersytet im. M. Sklodowskiej-Curie, Uniwersytet M. Kopernika), których zadaniem jest uzupełnianie bazy. Baza danych składa się z 6 powiązanych ze sobą kartotek: Artykułów, Autorów, Wydawnictw Zwartych, Wydawnictw Ciągłych, Instytucji, Słów Kluczowych. Baza będzie wykorzystywana do wyszukiwania cytowań oraz poszukiwań bibliograficznych. || In 1998 the seven Polish universities as a consortium established concept for the citation index for Polish humanistic literature. The group of 26 humanistic journals chosen by KBN (the State Committee for Scientific Research) is indexed in the database. In this activity cooperate: the Warsaw University, the Wroclaw University, University of Łódź, Maria Sklodowska-Curie University in Lublin, Nicolas Copernicus University in Toruń, Adam Mickiewicz University in Poznań, and University of Silesia in Katowice. The database consists of 6 parts (index modules) for papers, authors, document type, institutions, and keywords. The modules work in close relationship. The database can be used for science evaluation and bibliographic research.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12253
ISSN: 0044-1619
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Waga_Arton_baza_cytowan_polskiej_literatury_humanistycznej.pdf285,35 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons