Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12255
Title: Repozytorium RE-BUŚ jako miejsce upowszechniania dorobku naukowego pracowników Uniwersytetu Śląskiego. Komunikat
Authors: Drabek, Aneta
Razik, Grażyna
Keywords: Creative Commons; Open Access; Repozytorium Uniwersytetu Śląskiego RE-BUŚ; Uniwersytet Śląski w Katowicach; The RE-BUŚ Repository of the University of Silesia in Katowice
Issue Date: 2019
Citation: Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media, 2019, nr 3, s. 57-71
Abstract: Ruch Open Access rozwija się i zyskuje zwolenników wśród autorów, redakcji czasopism i wydawców monografii. Zalety otwartego dostępu, takie jak zwiększenie widzialności dorobku czy wzrost cytowalności, sprawiają, że autorzy coraz chętniej publikują prace w Open Access, ale także sami szukają miejsc, gdzie można umieszczać otwarte teksty. Naprzeciw ich oczekiwaniom wychodzą twórcy repozytoriów gromadzących teksty i dane oraz udostępniających je szerokiemu gronu odbiorców. Celem tej pracy jest popularyzacja i promocja Repozytorium Uniwersytetu Śląskiego RE-BUŚ jako bazy, która służy zwiększaniu widzialności dorobku pracowników Uniwersytetu. || The O pen A ccess M ovement h as b een on the increase and gaining popularity among contributors, but also editorial boards of journals and authors of monographs. Such undeniable advantages of Open Access as enhancing the availability and the impact factor of their works, encourages authors to utilize this form of publishing, also by actively searching for places where their texts will be made available. Designed to meet these expectations are repositories which gather and store texts and data, in order to make it accessible to wide spectre of audience. This article aims at popularizing and promoting the RE-BUŚ Repository of the University of Silesia as a database set up to increase the visibility of the University employees’ output.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12255
DOI: 10.31261/NB.2019.34.04
ISSN: 2451-2575
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Drabek_Repozytorium_REBUS_jako_miejsce_upowszechniania_dorobku.pdf1,15 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons