Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12260
Title: Warto korzystać z repozytorium RE-BUŚ
Authors: Drabek, Aneta
Razik, Grażyna
Wyszyńska, Katarzyna
Keywords: Repozytorium Uniwersytetu Śląskiego RE-BUŚ; Open Access; Creative Commons
Issue Date: 2019
Citation: Gazeta Uniwersytecka: miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 2019, nr 7, s. 9
Abstract: Repozytoria tworzy coraz więcej ośrodków akademickich i instytucji kultury. Zapewnienie otwartego, nieodpłatnego dostępu do pełnych tekstów prac naukowych staje się czymś niezbędnym i naturalnym, repozytoria funkcjonują bowiem na świecie jako jeden z głównych kanałów komunikacji naukowej. Dotarcie z wynikami badań do osób zajmujących się tym samym zagadnieniem, czyli włączenie prac do naukowego obiegu, jest bardzo ważne dla środowiska akademickiego. [fragm. tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12260
ISSN: 1505-6317
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Drabek_Warto_korzystac_z_Repozytorium_RE-BUS.pdf288,05 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons