Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12263
Title: Cyfrowy warsztat pracy bibliotekarza
Authors: Drabek, Aneta
Keywords: Bazy danych; Źródła elektroniczne; Biblioteki cyfrowe
Issue Date: 2008
Citation: Bibliotekarz, 2008, nr 7/8, s. 3-8
Abstract: Warsztat pracy bibliotekarza w ostatnich dziesięciu latach znacznie się zmienił. Miejsce wielotomowych bibliografii, informatorów, słowników i wykazów zajęły łatwiejsze do wyszukiwania bazy danych, encyklopedie i słowniki elektroniczne czy też wortale internetowe publikujące na swych stronach informacje z konkretnej dziedziny. Z każdą chwilą dodawane są w przestrzeni cyfrowej kolejne elektroniczne źródła, ale ich odnalezienie - pomimo coraz bardziej zaawansowanych wyszukiwarek - wcale nie jest takie łatwe i proste. [fragm. tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12263
ISSN: 0208-4333
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Drabek_Cyfrowy_warsztat_pracy_bibliotekarza.pdf288,92 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons