Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12264
Title: Zdigitalizowany katalog kartkowy bibliotek specjalistycznych Uniwersytetu Śląskiego
Authors: Drabek, Aneta
Tomaszewski, Mariusz
Koziara, Andrzej
Keywords: Katalog kartkowy; Digitalizacja; Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego
Issue Date: 2006
Citation: PTINT, Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej, 2006, nr 2, s. 42-43
Abstract: Tradycyjne katalogi kartkowe w coraz większej liczbie bibliotek zastępowane s ą katalogami elektronicznymi (OPAC), które nie tylko pozwalają na wieloaspektowe wyszukiwania, ale także dają możliwość zamawiania, rezerwacji czy prolongaty książek. Czytelnicy oczekują że w katalogach uzyskają informację o wszystkich zbiorach znajdujących się w bibliotece, jednakże proces retrokonwersji nie postępuje tak szybko, jakby sobie tego czytelnicy (i bibliotekarze) życzyli. [...] Pomysł zeskanowania tego katalogu, oprócz wymienionego wyżej powodu udostępnienia informacji szerokiemu gronu użytkowników, miał jeszcze aspekt praktyczny. Katalog kilka lat temu został ustawiony na korytarzu i studenci często mylili go z katalogiem Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego. [fragm. tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12264
ISSN: 1230-5529
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Drabek_Zdigitalizowany_katalog_kartkowy_bibliotek.pdf936,38 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.