Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12282
Title: Ocena efektów leczenia pacjentów z korzeniowym zespołem bólowym w odcinku lędźwiowo- krzyżowym kręgosłupa po zastosowaniu zabiegu blokady okołokorzeniowej, nadtwardówkowej z aplikacją sterydów
Other Titles: Evaluation of treatment of patients with radicular pain in the lumbosacral part of the spine after periradicular, epidural steroid injection
Authors: Fiałkowski, Tomasz
Bujok, Jan
Szurmik, Tomasz
Majerski, Piotr
Keywords: Blokada okołokorzeniowa; Zespół bólowy
Issue Date: 2017
Citation: "Journal of Education, Health and Sport" 2017, nr 8, s. 1408-1421
Abstract: W prezentowanym doniesieniu podjęto problem oceny wczesnych efektów leczenia pacjentów z zespołem bólowym, korzeniowym w odcinku lędźwiowo – krzyżowym kręgosłupa po zastosowaniu zabiegu blokady okołokorzeniowej, nadtwardówkowej z aplikacją sterydów. Metoda: Badanie przeprowadzono u 33 chorych, 12 mężczyzn i 21 kobiet, średnia wieku 50 lat, zakres 39-61 lat, leczonych w Oddziale Neurochirurgii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku- Białej w latach 2015- 2016 z rozpoznanym zespołem bólowym korzeniowym. Program badań obejmował ocenę skali bólu oraz symetrię pozycji stojącej oraz testy funkcjonalne - Laseque’a i palce-podłoga. Badania przeprowadzono dwukrotnie przed i po zabiegu.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12282
DOI: 10.5281/zenedo.1051009
ISSN: 2391-8306
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fialkowski _Ocena_efektów_leczenia_pacjentów.pdf913,64 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons