Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1232
Tytuł: Papuga Złotoustego? Teofylakt z Ochrydy jako komentator Ewangelii Marka
Autor: Czarnuch, Monika
Słowa kluczowe: Biblical commentaries; Gospel of Mark; Theophylact of Ochrid
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: A. Kucz, P. Matusiak (red.), "Szkice o antyku. T. 1, Antyk odczytany na nowo" (S. 31-40). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Mark as the author of his Gospel and Theophylact of Ochrid as its interpreter were assessed in a similar manner. The chronologically first Gospel was neglected by early Christian tradition because the fathers of the Church regarded Mark as an abbreviator and imitator of the great Gospel of Matthew. A much more negative judgment was passed on Theophylact’s dependence on John Chrysostom and on the lack of originality of his exegetical works. Since the bishop of Constantinople left no exposition of Mark’s Gospel of his own, Theophylact’s commentary of the shortest gospel merits to be read as genuine contribution in the Gospel exegesis and needs to be studied in greater detail.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1232
ISBN: 9788380122871
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Teol)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Czarnuch_Papuga_Zlotoustego.pdf570,74 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons