Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1236
Title: Restrukturyzacja sektora górnictwa węglowego a sytuacja zawodowa kobiet zatrudnionych w przedsiębiorstwach górniczych
Authors: Wódz, Kazimiera
Klimczak-Ziółek, Jolanta
Keywords: restructuring of coal-mining industry; women-miners; discriminatory practices; changing patterns of femininity; restrukturyzacja przemysłu górniczego; kobiety-górnicy; praktyki dyskryminacyjne; zmieniające się wzorce kobiecości
Issue Date: 2010
Citation: "Górnośląskie Studia Socjologiczne" Nr 1 (2010), s. 226-236
Abstract: The focus of the paper is situation of women, employed in the coalmine industry and the consequences of the restructuring of mining sector for this group of women. The authors describe the changes of the structure of employment of women taking into account the coalmine sector and labour market outside of this sector, the outplacement solutions addressed to women within the programs of the restructuring of the sector and their consequences for the professional reorientation of women. Discussion about the economic aspects of the problem is followed by the critical reflection about the discriminatory practices associated with the process of deindustrialization, the socio-cultural determinants of the position of women within the “restructuring” discourses changing patterns of femininity and potential consequences of ongoing cultural transformations.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1236
ISSN: 0072-5013
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wodz_Restrukturyzacja_sektora_gornictwa_weglowego_a_sytuacja_zawodowa_kobiet.pdf531,81 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons