Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1236
Tytuł: Restrukturyzacja sektora górnictwa węglowego a sytuacja zawodowa kobiet zatrudnionych w przedsiębiorstwach górniczych
Autor: Wódz, Kazimiera
Klimczak-Ziółek, Jolanta
Słowa kluczowe: restructuring of coal-mining industry; women-miners; discriminatory practices; changing patterns of femininity; restrukturyzacja przemysłu górniczego; kobiety-górnicy; praktyki dyskryminacyjne; zmieniające się wzorce kobiecości
Data wydania: 2010
Źródło: "Górnośląskie Studia Socjologiczne" Nr 1 (2010), s. 226-236
Abstrakt: The focus of the paper is situation of women, employed in the coalmine industry and the consequences of the restructuring of mining sector for this group of women. The authors describe the changes of the structure of employment of women taking into account the coalmine sector and labour market outside of this sector, the outplacement solutions addressed to women within the programs of the restructuring of the sector and their consequences for the professional reorientation of women. Discussion about the economic aspects of the problem is followed by the critical reflection about the discriminatory practices associated with the process of deindustrialization, the socio-cultural determinants of the position of women within the “restructuring” discourses changing patterns of femininity and potential consequences of ongoing cultural transformations.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1236
ISSN: 0072-5013
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Wodz_Restrukturyzacja_sektora_gornictwa_weglowego_a_sytuacja_zawodowa_kobiet.pdf531,81 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons