Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12372
Title: Narada problemowa poświęcona problemom gromadzenia zbiorów (Katowice, 16 maja 2016 r.)
Authors: Gołda, Agnieszka
Keywords: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich; Sekcja Bibliotek Szkół Wyższych; narada problemowa
Issue Date: 2016
Citation: ”Nowa Biblioteka” Nr 3 (2016), s.207-210
Abstract: "Dzięki staraniom Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych przy Zarządzie Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 16 maja 2016 r. w Sali Seminaryjnej Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach odbyła się pierwsza narada problemowa. Dotychczas Sekcja urządzała corocznie kilka forów mających charakter naukowych lub fachowych konferencji przeznaczonych dla środowiska bibliotekarskiego województwa śląskiego i nie tylko. Realizując zadania statutowe Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, bibliotekarze zrzeszeni w Sekcji mieli okazję doskonalić swoje umiejętności i poszerzać wiedzę także podczas seminariów oraz wyjazdów szkoleniowych, w tym zagranicznych. W 2016 r. spotkaniom bibliotekarzy postanowiono nadać nieco bardziej praktyczny wymiar, o czym w słowie powitalnym wspomniała Maria Kycler z Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (dalej: BUŚ). Dzięki wsparciu dyrekcji Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej Sekcja wzbogaciła się o nową formę szkolenia zawodowego." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12372
ISSN: 1505-4195
2451-2575
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Golda_Narada_problemowa_poswiecona_problemom_gromadzenia_zbiorow.pdf380,05 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons