Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1238
Tytuł: Etapy rozwoju gospodarczego i przestrzennego Ustronia
Autor: Petryszyn, Jacek
Zuzańska-Żyśko, Elżbieta
Słowa kluczowe: Ustroń; przemiany gospodarcze; przemiany przestrzenne
Data wydania: 2009
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Geographia. Studia et Dissertationes, T. 31 (2009), s. 127-145
Abstrakt: The paper concerns functional changes on the example of Ustroń. For a long time several independent rural settlements existed there. In 18th century the process of industrialization was initiated in village Ustroń. In the same time health‑resort began to develop. It based on good natural environment conditions as well as industrial and rural products. Both functions co‑ existed till the end of 20th century, indicating changes of domination in different periods. Nowadays tourist function obtains the greatest predominance. Industry undergoes changes, progressive liquidation and it concentrates in north parts of Ustroń.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1238
ISSN: 0208-5054
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNoZ)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Petryszyn_Etapy_rozwoju_gospodarczego.pdf2,26 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons