Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12381
Title: Historia filozofii / Wilhelm Windelband; tłum. Andrzej J. Noras
Authors: Windelband, Wilhelm
Noras, Andrzej J.
Keywords: historia filozofii
Issue Date: 2010
Citation: Idea, T. 22 (2010), s. 179-200
Abstract: Podstawą przekładu jest: W. Windelband, Geschichte der Philosophie; w: Die Phi- losophie im Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts. Festschrift f¨ur Kuno Fischer. Hrsg. von W. Windelband. Bd. 2, Heidelberg 1905, s. 175–200. Wszystkie przypisy pochodzą od tłumacza.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12381
ISSN: 0860–4487
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Windelband_Historia_filozofii.pdf388,31 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons