Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1242
Tytuł: Etos pracy grup zawodowych : na podstawie badań socjologów śląskich
Autor: Swadźba, Urszula
Słowa kluczowe: ethos; work; professions; Silesia; etos pracy; etos; praca; Śląsk; zawody
Data wydania: 2010
Źródło: "Górnośląskie Studia Socjologiczne" Nr 1 (2010), s. 269-285
Abstrakt: In the introduction of the article the author defines ‘Ethos’ and places it in a wide area of research. Next, factors convenient for the formation of ethos of work in Silesia as well as the first research on the subject are presented. The research on ethos of work concentrates firstly on two dominating professions, e.g. miners and glassblowers and then on other professions. The author also defines chronological periods of research and showes the evolution of the attitude towards the mining profession as well as the changes in ethos of work of other groups. In the conclusion the author states her opinion on the research that is far-conducted on ethos of work and points out the research deficiencies.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1242
ISSN: 0072-5013
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Swadzba_Etos_pracy_grup_zawodowych_Na_podstawie_badan.pdf537,47 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons