Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12503
Title: O Profesor Teresie Dobrzyńskiej
Authors: Bilut-Homplewicz, Zofia
Czachur, Waldemar
Bartmiński, Jerzy
Pajdzińska, Anna
Grochowski, Grzegorz
Witosz, Bożena
Wierzbicka, Anna
Szczęsna, Ewa
Kuncheva, Raya
Keywords: Teresa Dobrzyńska
Issue Date: 2018
Citation: "Tekst Dyskurs" Z. 11 (2018), s. 19-38
Abstract: Po raz pierwszy nawiązaliśmy kontakt z Panią Profesor Teresą Dobrzyńską podczas przygotowywania dwutomowej publikacji Lingwistyka tekstu w Polsce i w Niemczech i Lingwistyka tekstu w Niemczech1. Pani Profesor z entuzjazmem odniosła się do naszego zamierzenia i zgodziła się, wraz z profesorami Wolfgangiem Heinemannem oraz Zdzisławem Wawrzyniakiem, przejąć nad nim patronat honorowy. Odpowiedziała też na pytania dotyczące stanu badań i tendencji rozwojowych lingwistyki tekstu, które znalazły się w pierwszym tomie. Został w nim opublikowany również przedruk Jej artykułu.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12503
ISSN: 1899-0983
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bilut-Homplewicz_Profesor Teresie Dobrzynskiej.pdf2,48 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons