Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1253
Tytuł: Obraz bitwy pod Guzowem w świetle relacji nuncjusza papieskiego Francesca Simonetty
Autor: Duda, Paweł
Słowa kluczowe: Bitwa pod Guzowem; Nuncjusz Francesco Simonetta
Data wydania: 2010
Źródło: Wieki Stare i Nowe, T. 2 (2010), s. 9-23
Abstrakt: The most important encounter of the Sandomierz Rebellion — the battle of Guzow — attracted significant interest of the Holy See. The Papal Nuncio Francesco Simonetta, who was in summer in 1607 in the Polish-Lithuanian Commonwealth, dedicated a lot of attention to this battle. In three letters he described the genesis and progress of the battle as well as the situation which occurred after the encounter. Despite a subjective attitude of the nuncio resulting from his attachment to the royal party his report was truthful, which is confirmed by historical resources and contemporary research. The Simonetta’s description of the battle confirms that Rome was interested in events taking place in Poland at the time of the Sandomierz Rebellion and it allows for looking at the battle from another perspective.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1253
ISSN: 1899-1556
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Duda_Obraz_bitwy_pod_Guzowem_w_swietle_relacji_nuncjusza_papieskiego.pdf507,2 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons